Projekty i usługi elektryczne

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:

Energetyka
Wewnętrzne instalacje elektryczne
Wewnętrzne instalacje teletechniczne

Energetyka:

 • linie elektroenergetyczne SN,
 • stacje transformatorowe SN/nn,
 • elektrownie fotowoltaiczne,
 • linie elektroenergetyczne nn;

Wewnętrzne instalacje elektryczne:

 • budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne,
 • obiekty przemysłowe,
 • obiekty handlowo-usługowe,
 • obiekty w wykonaniu specjalistycznym (np. szpitale),
 • instalacje fotowoltaiczne,
 • instalacje zasilania gwarantowanego;

Wewnętrzne instalacje teletechniczne:

 • okablowanie strukturalne,
 • system sygnalizacji pożaru SSP,
 • system oddymiania,
 • system telewizji przemysłowej CCTV,
 • system kontroli dostępu KD,
 • naziemna telewizja cyfrowa,
 • telewizja satelitarna SAT.